Podmínky ochrany osobních údajů

 I.
 
1. Společnost Dharma Delight, s.r.o., IČO: 08788987, se sídlem Lidická tř. 2313/262a, České Budějovice 370 07, zapsaná v obchodním
    rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C 29506 - jako správce v souladu s dále uvedenými právy
    a povinnostmi zpracovává Vaše osobní údaje.
II.
 
1. Vaše osobní údaje, které od Vás vyžadujeme a které nám poskytnete za účelem Vaší identifikace zpracováváme pro řádné uzavření
    kupní smlouvy. Každá smlouva musí obsahovat identifikaci smluvní strany, proto bez poskytnutí Vašich osobních údajů nelze konkrétní
    smlouvu uzavřít. Bez této potřebné identifikace by smlouva nevznikla a neměli byste např. práva kupujícího a my naopak povinnosti
    prodávajícího dle příslušného právního předpisu. Pro tyto účely je nutné vyplnění povinných údajů.
2. Mezi povinné osobní údaje patří také Vaše emailová adresa za účelem odeslání potvrzení objednávky o uzavřené smlouvě
    a jejím obsahu. Sdělit nám můžete dobrovolně sdělit i nepovinné údaje.
3. Nepovinné údaje nám sdělujete za účelem efektivnější komunikace stran vámi objednaného zboží či služby.
    Telefonní hovory nejsou zaznamenávány.
III.

1. Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:
     - Bez poskytnutí povinných osobních údajů by konkrétní smlouva nevznikla a ani bychom neměli možnosti objednané zboží doručit.
     - Pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem či problémem, musíme k jeho zodpovězení/ vyřešení zpracovávat Vaše údaje.
     - Vámi zadané údaje můžete kdykoliv změnit.
     - E-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě Vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno
       odhlásit odkazem v dolní části emailu obchodního sdělení.
     - Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků.
       Dále můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány
       veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.
IV.

1. Jakmile je smlouva uzavřena, tak Vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom Vám řádně doručili zakoupené zboží.
    Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

V.

1. V těchto případech předáváme Vaše osobní údaje třetím subjektům:
    - Při doručení zboží: zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu nepředali Vaše údaje.
      Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především Vaše jméno a příjmení,
      doručovací adresu, tel. číslo. Pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit.
    - Státní orgány: v případě vymáhání našich práv mohou být Vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi).
      Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali Vaše osobní údaje,
      musíme tak učinit.
    
VI.

1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.
    Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu 4 let, nebo do odvolání souhlasu.
    
  VII.

 1. Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití Vašich osobních údajů,
     zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu. Pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení,
     ale jejich ochranu průběžně zdokonalujeme. Veškerá komunikace mezi Vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. 
     Všechna Vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným, pečlivě kontrolovaným
     a auditovaným přístupem.
VIII.

1. Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit
    či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání
    Vašich osobních údajů, právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení Vašich osobních údajů, právo
    být informován o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů,
    které v souvislosti s vámi zpracováváme.
2. Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se Vašich osobních údajů:
    - Jaké jsou účely zpracování Vašich osobních údajů
    - Kdo, kromě nás, jsou příjemci Vašich osobních údajů
    - Plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy
    
   IX.

1. Můžete žádat, abychom údaje o Vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat
    (např. faktury či dobropisy). Pokud Vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků,
    může být Vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího
    reklamačního řízení).
2. Máte-li za to, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně máte právo podat stížnost
    Úřadu pro ochranu osobních údajů.

    Tyto Podmínky ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1. 5. 2022

    Schválil:

    Veronika Pospíšilová

    jednatelka